Partners i Umeå 5G

  • Umeå Science Park (projektägare). Representant: Anders Kjellander
  • Umeå kommun. Representant: Peter Juneblad
  • Umeå universitet. Representant: Katrine Riklund
  • Västerbottens läns landsting. Representant: Robert Winroth
  • Umeå Energi: Representant: Mats Berggren

Intressenter i Umeå 5G

Visionära, engagerade och samarbetsorienterade operatörer, leverantörer, innovatörer och företag samt aktörer inom offentlig sektor, som vill vara med och skapa framtidens samhälle.

Projektperiod

Förberedelser och projektering: juni – december 2018.
Skarpt projekt: 2019 – 2021.

Testområde i Umeå under 2019

Kontaktpersoner Umeå 5G

Umeå 5G tar höjd för framtidens digitala samhälle. Från vänster: Anders Sylvan, Mats Berggren, Hans Lindberg, Katrine Riklund, Robert Winroth, Anders Kjellander och Peter Juneblad. Fotograf: Johan Gunséus. Plats: helikopterplattan på Nus, Norrlands universitetssjukhus.

Övergripande frågor om projektet och testverksamheten
Jenny Eklund, koordinator för Umeå 5G
jenny.eklund(at)umea5g.se
070 – 583 12 20

Anders Kjellander, VD för Umeå Science Park
anders.kjellander(at)umea.se
070 –390 00 56

Framtidens internet & 5G-teknik
Mats Berggren, VD Umeå Energi UmeNet
mats.berggren(at)umeaenergi.se
070 – 518 71 28

Samhällsservice & utveckling i Umeå
Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun
peter.juneblad(at)umea.se
070 – 225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg(at)umea.se
070 – 589 01 66

Hälsa & Västerbottens innovationsprocess i partnerskap
Robert Winroth, innovationslandstingsråd (Mp) i Västerbottens läns landsting samt ordförande för Umeå 5G
robert.winroth(at)vll.se
070 – 182 00 08

Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting och ordförande för Umeå Science Park
anders.sylvan(at)vll.se
072 – 707 72 50

Forskning & utbildning
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund(at)umu.se
070 – 397 96 84