Projektering pågår

Under våren 2019 pågår idégenerering och projektering inför de första påtänkta så kallade use casen i projektet. Det handlar om att ta fram pilotsatsningar för tjänster och produkter som kan göra nytta för invånarna i Umeå, via ägarna Umeå kommun, Umeå Energi, Umeå universitet och Region Västerbotten. Ett 40-tal idéer samlades in från verksamheterna under […]

Läs mer