I tisdags var digitaliseringsminister Peter Eriksson på besök i Umeå. Peter Eriksson har länge engagerat sig i 5G-utvecklingen, bland annat genom att verka för en gemensam nordisk-baltisk standard. Vi fick en timme tillsammans för att prata om Umeå och Västerbottens framtidsplaner kring innovation och partnerskap i allmänhet och 5G i synnerhet. Umeå 5G får starkt stöd av digitaliseringsminister Peter Eriksson:

– Det skapar enorma möjligheter att få en hel stad som 5G-yta, många företag och industrier skulle vara intresserade av en sådan verksamhet. 5G är också intressant för att vi inte vet vad det kan bli. Affärs- och finansieringsmodellerna är fortfarande oklara. Jag tror att satsningen i Umeå kan lösa de frågorna. Det kan i så fall underlätta utvecklingen och investeringarna i 5G i framtiden, säger Peter Eriksson.

Till tidningen Västerbottens-Kuriren berättade Peter Eriksson också efter vårt möte:

– Den nya tekniken 5G finns inte riktigt ännu i Europa och hur man ska få fungerande affärsmodeller. För att kunna utveckla den för framtiden så behövs det platser där man använder och testar det. Det har prövats i en gruva och på några mindre ställen, men inte i en hel stad, och det är väldigt spännande, säger Peter Eriksson.

Genom att upplåta en 5G-yta möjliggör det för olika företag att testa sina produkter och tankar i ett fullskaligt perspektiv.

– Det tror jag ger upphov till en rad produkter, företag och investeringar. Kan Umeå bli en sådan testplats tycker jag det är fantastiskt bra, säger Eriksson.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *