Partners i Umeå 5G

  • Umeå Science Park (projektägare). Representant: Anders Kjellander
  • Umeå kommun. Representant: Johan Gammelgård
  • Umeå universitet. Representant: Katrine Riklund
  • Region Västerbotten. Representant: Jonas Claesson
  • Umeå Energi. Representant: Mats Berggren

Intressenter i Umeå 5G

Visionära, engagerade och samarbetsorienterade operatörer, leverantörer, innovatörer och företag samt aktörer inom offentlig sektor, som vill vara med och skapa framtidens samhälle.

Projektperiod

Förberedelser och projektering: 2018 – 2019.
Use cases: hösten 2019 – 2022.

Testområde i Umeå

Umeå har fått tillstånd av PTS, post- och telestyrelsen, att etablera 5G-infrastruktur i området som syns på kartan här ovanför under 2019. Umeå 5G räknar med att kunna etablera några mindre utvecklingsmiljöer på utvalda platser i Umeå under andra halvan av 2019. När dessa är projekterade kommer information om plats, omfattning, innehåll och syfte att kommuniceras via umea5g.se/nyheter.

Kontaktpersoner Umeå 5G

Styrgrupp för Umeå 5G. Fr v: Jonas Claesson, Mats Berggren, Katrine Riklund, Anders Kjellander och Johan Gammelgård.

Övergripande frågor om satsningen
Anders Kjellander, Verksamhetschef och ordförande för Umeå 5G samt VD för Umeå Science Park
anders.kjellander(at)umea.se
070 –390 00 56

Projektledare Björn Rosendahl
bjorn.rosendahl(at)umea5g.se

Framtidens internet & 5G-teknik
Mats Berggren, Umeå Energi
mats.berggren(at)umeaenergi.se
070 – 518 71 28

Samhällsservice & utveckling i Umeå
Johan Gammelgård, digitaliseringschef i Umeå kommun
johan.gammelgardat)umea.se
070 – 225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg(at)umea.se
070 – 589 01 66

Hälsa & Västerbottens innovationsprocess i partnerskap
Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
jonas.claesson(at)regionvasterbotten.se
070 – 388 41 69

Forskning & utbildning
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund(at)umu.se
070 – 397 96 84