Partners i Umeå 5G

  • Umeå Science Park (projektägare). Representant: Anders Kjellander
  • Umeå kommun. Representant: Johan Gammelgård
  • Umeå universitet. Representant: Katrine Riklund
  • Region Västerbotten. Representant: Johannes Hörnberg
  • Umeå Energi. Representant: Mats Berggren

Intressenter i Umeå 5G

Visionära, engagerade och samarbetsorienterade operatörer, leverantörer, innovatörer och företag samt aktörer inom offentlig sektor, som vill vara med och skapa framtidens samhälle.

Projektperiod

Förberedelser och projektering: 2018 – 2019.
Use cases: hösten 2019 – 2022.

Testområde i Umeå

Umeå har fått tillstånd av PTS, post- och telestyrelsen, att etablera 5G-infrastruktur i området som syns på kartan här ovanför under 2019. Umeå 5G räknar med att kunna etablera några mindre utvecklingsmiljöer på utvalda platser i Umeå under andra halvan av 2019. När dessa är projekterade kommer information om plats, omfattning, innehåll och syfte att kommuniceras via umea5g.se/blog.

Kontaktpersoner Umeå 5G

Övergripande frågor om satsningen
Anders Kjellander, Verksamhetschef och ordförande för Umeå 5G samt VD för Umeå Science Park
anders.kjellander@umea.se
070 –390 00 56

Projektledare Björn Rosendahl
bjorn.rosendahl@umea5g.se

Framtidens internet & 5G-teknik
Mats Berggren, Umeå Energi
mats.berggren@umeaenergi.se
070 – 518 71 28

Samhällsservice & utveckling i Umeå
Johan Gammelgård, digitaliseringschef i Umeå kommun
johan.gammelgard@umea.se
070 – 225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg@umea.se
070 – 589 01 66

Hälsa & Västerbottens innovationsprocess i partnerskap
Johannes Hörnberg, verksamhetschef IT Västerbotten
johannes.hornberg@regionvasterbotten.se
070 – 271 99 22

Forskning & utbildning
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund@umu.se
070 – 397 96 84