Partners i Umeå 5G

  • Umeå Science Park (projektägare). Representant: Anders Kjellander
  • Umeå kommun. Representant: Johan Gammelgård
  • Umeå universitet. Representant: Katrine Riklund
  • Region Västerbotten. Representant: Jonas Claesson
  • Umeå Energi. Representant: Mats Berggren

Intressenter i Umeå 5G

Visionära, engagerade och samarbetsorienterade operatörer, leverantörer, innovatörer och företag samt aktörer inom offentlig sektor, som vill vara med och skapa framtidens samhälle.

Projektperiod

Förberedelser och projektering: 2018 – 2019.
Use cases: hösten 2019 – 2022.

Testområde i Umeå

Umeå har fått tillstånd av PTS, post- och telestyrelsen, att etablera 5G-infrastruktur i området som syns på kartan här ovanför under 2019. Umeå 5G räknar med att kunna etablera några mindre utvecklingsmiljöer på utvalda platser i Umeå under andra halvan av 2019. När dessa är projekterade kommer information om plats, omfattning, innehåll och syfte att kommuniceras via umea5g.se/nyheter.

Kontaktpersoner Umeå 5G

Umeå 5G tar höjd för framtidens digitala samhälle. Från vänster: Anders Sylvan, Mats Berggren, Hans Lindberg, Katrine Riklund, Robert Winroth, Anders Kjellander och Peter Juneblad. Fotograf: Johan Gunséus. Plats: helikopterplattan på Nus, Norrlands universitetssjukhus.

Övergripande frågor om satsningen
Anders Kjellander, Verksamhetschef och ordförande för Umeå 5G samt VD för Umeå Science Park
anders.kjellander(at)umea.se
070 –390 00 56

Framtidens internet & 5G-teknik
Mats Berggren, Umeå Energi
mats.berggren(at)umeaenergi.se
070 – 518 71 28

Samhällsservice & utveckling i Umeå
Johan Gammelgård, digitaliseringschef i Umeå kommun
johan.gammelgardat)umea.se
070 – 225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg(at)umea.se
070 – 589 01 66

Hälsa & Västerbottens innovationsprocess i partnerskap
Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
jonas.claesson(at)regionvasterbotten.se
070 – 388 41 69

Forskning & utbildning
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund(at)umu.se
070 – 397 96 84