Partners i Umeå 5G

  • Umeå Science Park (projektägare). Representant: Anders Kjellander
  • Umeå kommun. Representant: Johan Gammelgård
  • Umeå universitet. Representant: Katrine Riklund
  • Västerbottens läns landsting. Representant: under förändring
  • Umeå Energi: Representant: Mats Berggren

Intressenter i Umeå 5G

Visionära, engagerade och samarbetsorienterade operatörer, leverantörer, innovatörer och företag samt aktörer inom offentlig sektor, som vill vara med och skapa framtidens samhälle.

Projektperiod

Förberedelser och projektering: juni – december 2018.
Skarpt projekt: 2019 – 2022.

Testområde i Umeå under 2019

Kontaktpersoner Umeå 5G

Umeå 5G tar höjd för framtidens digitala samhälle. Från vänster: Anders Sylvan, Mats Berggren, Hans Lindberg, Katrine Riklund, Robert Winroth, Anders Kjellander och Peter Juneblad. Fotograf: Johan Gunséus. Plats: helikopterplattan på Nus, Norrlands universitetssjukhus.

Övergripande frågor om projektet och testverksamheten
Anders Kjellander, Verksamhetschef och ordförande för Umeå 5G samt VD för Umeå Science Park
anders.kjellander(at)umea.se
070 –390 00 56

Framtidens internet & 5G-teknik
Mats Berggren, Umeå Energi
mats.berggren(at)umeaenergi.se
070 – 518 71 28

Samhällsservice & utveckling i Umeå
Johan Gammelgård, digitaliseringschef i Umeå kommun
johan.gammelgardat)umea.se
070 – 225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg(at)umea.se
070 – 589 01 66

Hälsa & Västerbottens innovationsprocess i partnerskap
Robert Winroth, fd innovationslandstingsråd i Västerbottens läns landsting
robert.winroth(at)vll.se
070 – 182 00 08

Forskning & utbildning
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund(at)umu.se
070 – 397 96 84