Partners i Umeå 5G

  • Umeå Science Park (projektägare). Representant: Anders Kjellander
  • Umeå kommun. Representant: Peter Juneblad
  • Umeå universitet. Representant: Katrine Riklund
  • Västerbottens läns landsting. Representant: Robert Winroth
  • Umeå Energi: Representant: Mats Berggren

Intressenter i Umeå 5G

Visionära, engagerade och samarbetsorienterade operatörer, leverantörer, innovatörer och företag samt aktörer inom offentlig sektor, som vill vara med och skapa framtidens samhälle.

Projektperiod

Förberedelser och projektering: juni – december 2018.
Skarpt projekt: 2019 – 2022.

Testområde i Umeå under 2019

Kontaktpersoner Umeå 5G

Umeå 5G tar höjd för framtidens digitala samhälle. Från vänster: Anders Sylvan, Mats Berggren, Hans Lindberg, Katrine Riklund, Robert Winroth, Anders Kjellander och Peter Juneblad. Fotograf: Johan Gunséus. Plats: helikopterplattan på Nus, Norrlands universitetssjukhus.

Övergripande frågor om projektet och testverksamheten
Anders Kjellander, Verksamhetschef för Umeå 5G och VD för Umeå Science Park
anders.kjellander(at)umea.se
070 –390 00 56

Jenny Eklund, strategisk koordinator för Umeå 5G
jenny.eklund(at)umea5g.se
070 – 583 12 20

Framtidens internet & 5G-teknik
Mats Berggren, VD Umeå Energi UmeNet
mats.berggren(at)umeaenergi.se
070 – 518 71 28

Samhällsservice & utveckling i Umeå
Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun
peter.juneblad(at)umea.se
070 – 225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg(at)umea.se
070 – 589 01 66

Hälsa & Västerbottens innovationsprocess i partnerskap
Robert Winroth, innovationslandstingsråd (Mp) i Västerbottens läns landsting samt ordförande för Umeå 5G
robert.winroth(at)vll.se
070 – 182 00 08

Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting och ordförande för Umeå Science Park
anders.sylvan(at)vll.se
072 – 707 72 50

Forskning & utbildning
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund(at)umu.se
070 – 397 96 84