Under våren 2019 pågår idégenerering och projektering inför de första påtänkta så kallade use casen i projektet. Det handlar om att ta fram pilotsatsningar för tjänster och produkter som kan göra nytta för invånarna i Umeå, via ägarna Umeå kommun, Umeå Energi, Umeå universitet och Region Västerbotten.

Ett 40-tal idéer samlades in från verksamheterna under vintern 208/2019 och har kokats ner till en handfull olika tänkbara use cases. Just nu undersöks förutsättningarna för dessa tillämpningar; både vad gäller tillgänglig teknik och mätbar samhällsnytta. Några delprojekt adresserar framtidens 5G-teknologi, medan andra skulle innebära en utökad digitalisering med nya sätt att använda teknik som redan finns tillgänglig idag.

Projektet räknar med att de första use cases, pilotprojekten, kan komma igång hösten 2019.

Inga skarpa tester har alltså kommit igång ännu. Löpande information kommer att publiceras när de första tillämpningarna är redo att testas och utvecklas. För att undvika missförstånd vill vi också passa på att återigen betona att projektet givetvis kommer att följa alla de regler och riktlinjer för teknik, miljö och strålning som finns uppsatta enligt svensk lagstiftning. Umeå 5G avser också att bjuda in till informationsmöten under 2019 för att möta eventuella frågor och funderingar som finns om satsningen.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *