– Vad är projektet Umeå 5G?

Umeå 5G är en satsning som ska etablera Umeå som Sveriges första 5G-stad. Hela Umeå ska bli en testmiljö för att utveckla nya digitala lösningar, produkter och tjänster som ger samhällsnytta och en bättre vardag för invånarna.

Fem offentliga aktörer i Umeå samarbetar för att under 2018 och 2019 bygga upp en infrastruktur som kommer att innehålla det första 5G-universitetssjukhuset och 5G-universitetet i Europa.

– Vad är 5G-teknik?

5G är den femte generationen av mobilnät, som spås revolutionera vårt samhälle. 5G kan hantera stora mängder data på helt nya, mer avancerade sätt. 5G ger extremt snabb uppkoppling med mycket låg fördröjning, större säkerhet och trygghet än dagens nätverkslösningar, till lägre kostnad och energiåtgång.

5G ger därmed helt nya möjligheter till en smartare och mer hopkopplad värld. Vi känner till grunderna i 5G, men det finns mängder av obesvarade frågor som vi i Umeå ska undersöka vidare under några år.

Läs mer fakta om 5G-teknik.

– Varför satsar Umeå på 5G?

För att ytterligare stärka Umeås position som en innovativ, kreativ och attraktiv universitets- och IT-stad – för befintliga invånare och nya intressenter, investerare, företag och andra aktörer. Vi räknar med att satsningen ska ge positiva ringar på vattnet som nya arbetstillfällen, inflyttning, företagsetableringar och exportmöjligheter.

Umeå kan också bidra till att Sverige tar en tätposition inom 5G, och att vi kan skapa ett fördjupat samarbete med andra städer som ligger i digital framkant – både i Sverige och internationellt.

– Vad är målet med satsningen?

5G-tekniken är inte ett mål i sig, men en viktig förutsättning för den uppkopplade smarta staden.

  • Ett långsiktigt mål är att erbjuda invånarna i Umeå samhällstjänster som ligger i framkant och som underlättar vardagen på helt nya sätt. Uppnå ”digital happiness”.
  • Ett kortsiktigt mål är att etablera Umeå som den första storskaliga 5G-staden i Sverige, där vi både har teknisk infrastruktur på plats (5G-nät) och en effektiv modell för att testa, utveckla och implementera nya digitala lösningar, produkter och tjänster.

– Vilken nytta kan Umeborna märka av den här satsningen?

Att Umeå blir en ännu mer lättillgänglig stad att bo i, och att man får tillgång till viktiga samhällstjänster på ett smidigare och smartare sätt. De som vill engagera sig som användare, eller driver bolag inom IT-sektorn, får också möjlighet att delta i själva testverksamheten under 2019.

– Vilka aktörer står bakom Umeå 5G?

De fem offentliga aktörer som driver satsningen tillsammans i partnerskap är Umeå kommun, Umeå universitet, Umeå Energi och Västerbottens läns landsting samt Umeå Science Park, som också är projektägare.

– Vad kan man använda 5G-tekniken till?

5G är så mycket mer än bara smartphones. Många nya användningsområden kan utvecklas i framtidens digitala samhälle; lösningar, produkter och tjänster som vi idag kanske bara anar. 5G ger den nödvändiga infrastrukturen till Internet of Things (IoT), och skapar nya möjligheter med hjälp av sensorer, datorer, smartphones, klockor, glasögon och kameror, där digital verklighet i realtid kombineras med Virtual Reality (virtuell verklighet, VR) och Augmented Reality (förstärkt verklighet, AR).

Exempel:

Trafik
Styrning av vägsignaler för säkerhet och effektivitet. Information till förare om vägförhållande, bilköer, bilens tillstånd, bränsleomptimering, automatisk inbromsning vid olycksrisk etc. Kommunikation för uppkopplade fordon som t.ex. självkörande bussar, bilar, lastbilar eller närköpsaffärer.

Hälsa
Alla slags produkter och tjänster som gör det möjligt för patienter och anhöriga att få ta del av vård och omsorg på distans; från konsultation till kirurgi. Hälsoapplikationer där man kan ha koll på sina eller anhörigas vitala värden. Säkrare, snabbare och automatisk kommunikation mellan sjukvårdsutrustning och vårdpersonal, från t.ex. ambulanser till akutsjukvården om patienters status och vilka åtgärder som behövs, eller vilken väg som är snabbast att ta för att komma fram.

Utbildning och forskning
Interaktionen mellan lärare och studenter/elever på distans blir mer verklig och får fler användningsområden. I utbildningar där färdigheter som utgår från muskelminne ska tränas upp, t.ex. inom omvårdnad eller konstnärliga ämnen, stöttar det s.k. ”taktila internet” lärandet med hjälp av sofistikerade beröringsbaserade distanslösningar. Forskningssamarbeten underlättas och kan bli mer avancerade.

Smarta fastigheter och smarta nät
Stabilitet och flexibilitet, där boende kan få personlig anpassning av t.ex. värme, belysning, och hushållsapparater, beroende på när och vem som vistas i husen och vilka rutiner man har. Smarta soptunnor som meddelar sopbilarna när de behöver tömmas etc.

Industri
Automatisering, robotar och realtidsapplikationer kan hjälpa till att frigöra dyrbar tid och viktig kompetens, underlätta utvecklandet av nya affärsmodeller och höja kvaliteten på verksamheter.

Säkerhet och krishantering
Realtidsövervakning, kanske av kameror med ansiktsigenkänning, på offentliga platser där det är viktigt att hjälp snabbt kan komma på plats. Vid kriser och olyckor kan en särskild del av det snabba nätet säkras för kriskommunikation.

Konsumentelektronik
Blixtsnabbt och högkvalitativt nätverk för smarta telefoner, datorer, TV-apparater, ljudanläggningar etc. Spås bli en stor förändring för hur vi tar del av spel, sport, film och musik.

Kultur
Man kan t.ex. arrangera en konsert med musiker från många olika platser i världen som samtidigt spelar ett stycke, i realtid – vilket inte går idag. Generellt kan man också få en mycket fylligare upplevelse av konserter och föreställningar på distans, när både bild, ljud och hastighet är förbättrat, samt med förstärkta digitala komplement genom t.ex. AR och VR (Augmented Reality och Virtual Reality). Nedladdning av filmer kan ske på ett ögonblick.

Sport
Möjlighet att se matcher från flera vinklar samtidigt, i realtid, och samtidigt ta del av kompletterande information om spelare, statistik etc.

Gaming
Ger en större helhetsupplevelse och möjlighet att samarbeta med obegränsat andra spelare, utökad förmåga att kombinera digitala element med en verklig fysisk miljö (som t.ex. Pokémon Go).

 Resor
Konsumenter kan i högre grad och mycket mer realistiskt än idag få utforska resemiljöer som t.ex. resmål, en flygplanskabin eller en kryssningsbåt, innan man gör en bokning.

– Vad innebär det att vara ett verklighetslabb eller en testmiljö?

Det innebär att vi kommer att testa nya tjänster och tekniklösningar direkt ”i verkligheten” i Umeåbornas vardag och inte i något artificiellt pilotprojekt på sidan om. Det ger den bästa förståelsen och återkopplingen för vad som fungerar i praktiken. Givetvis under mycket säkra former och med deltagare som frivilligt vill engagera sig.

– Hur finansieras Umeå 5G?

I den första etableringsfasen finansieras Umeå 5G med resurser från de fem offentliga aktörer som driver satsningen tillsammans. I ett nästa storskaligt steg förväntas satsningen erhålla medel från såväl nationella aktörer som privata investerare.

– Varför är Umeå en lämplig stad att vara först med en storskalig 5G-satsning? 

  • Umeå är redan världsledande på bredband och uppkoppling och avser att fortsätta ligga i framkant som en digital stad
  • Umeås aktörer är kända för att vara resultatinriktade och kan leverera med snabbhet, handlingskraft och beslutsmässighet
  • Umeå har redan etablerat ett samarbete med starka partners som har kompetens inom de områden som krävs för en 5G testmiljö
  • Västerbotten har gedigen erfarenhet av ett effektivt arbetssätt för test och implementering av ny teknik och nya metoder i samverkan, bl.a. genom en etablerad och nationellt samt internationellt uppmärksammad innovationsprocess i partnerskap – via Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet.

– När och hur kommer de som bor i och besöker Umeå att kunna börja använda 5G?

Det är viktigt att skilja på Umeå som testyta och den fullskaliga utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige. Post- och Telestyrelsen (PTS) är den myndighet som beslutar och tilldelar tillstånd för användning av frekvensutrymmet i Sverige.

  • Testverksamheten i Umeå kommun kommer att ske direkt i verklighetsmiljö under 2019. Efter det är vi redo att börja rulla ut 5G kommersiellt i full skala.

PTS har tagit fram en 5G-spektrumplan, vars mål är att lyfta fram Sverige som en av de ledande 5G-nationerna i Europa.    Spektrumplanen möjliggör storskalig testverksamhet fram till och med sista december 2019, vilket innebär ett unikt tillfälle för Umeå att bli den första 5G-staden i Sverige.

  • Under 2020 ska det kommersiella 5G-nätet att börja byggas ut i Sverige. Vilka operatörer som kommer att bygga ut i frekvensutrymmet avgörs i PTS projekt för tilldelning, som planeras vara klar 2019.

5G väntas slå igenom globalt under 2020, och under en period fungera tillsammans med 4G och 3G.

– Vilka operatörer och teknikleverantörer samarbetar ni med?

Umeå 5G kommer i ett första skede att samarbeta med operatören Telia och systemleverantören Ericsson. I framtiden kan fler samarbeten bli aktuella.

– Hur ska 5G-testmiljön och ert projekt fungera i praktiken?

Projektet fokuserar på två områden:

  1. Att bygga upp 5G-infrastrukturen i Umeå

Utbyggnad av 5G-teknik med sändare i Umeå stad, med start på universitets- och sjukhusområdet.

  1. Att etablera en Innovationsarena

Ta fram det mest effektiva sättet att testa, utveckla, utvärdera och implementera digitala lösningar, produkter och samhällstjänster i stor skala. Västerbotten har redan en nationsledande innovationsmodell för samverkan mellan offentlig och privat sektor som vi ska bygga vidare på, samt samordna med pågående angränsande smart city-projekt för bästa effekt.

Samverkan och partnerskap är viktigt för hur vi arbetar; och vi kommer att fortsätta utveckla relationerna med samhällsaktörer; operatörer och leverantörer, företag och offentliga institutioner, för att få ett så heltäckande perspektiv som möjligt.

– Hur ska företag kunna nyttja testbädden?

Företag som har en lösning, produkt och/eller tjänst som de vill testa i 5G-nätet, erbjuds både en testmiljö i Umeå och en effektiv beprövad metod för att undersöka och visa på det verkliga värdet av sin produkt eller tjänst.

Det finns idag inga färdiga beslut om vilka företag eller lösningar vi ska testa och utvärdera – men alla är välkomna att anmäla sitt intresse.

– Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitetet kommer att bli Sveriges och troligtvis Europas första 5G-uppkopplade sjukhus och universitet. Hur kommer det att påverka respektive verksamhet?

Det ska bli spännande att utforska! Verksamheterna blir en viktig del i den digitala transformationen.

Norrlands universitetssjukhus, Nus, får en utvecklad och förstärkt IT-infrastruktur, vilket t.ex. ger en ökad möjlighet till att använda insamlade uppgifter och Big Data kliniskt, eller utföra större andel vård i hemmet och därmed på sikt utveckla nya vårdformer.

Det första 5G-universitetet ger förutsättningar för forskning och utbildning i framkant inom t.ex. automatisering, Artificiell intelligens (AI), Big data och IoT inom tillämpningsområden som täcker vetenskapsområden från medicin, teknik/naturvetenskap till samhällsvetenskap och humaniora.

– Finns det risker med att vara ”early adopters” av ny teknik?

Det finns alltid utmaningar med att vara först inom nya områden. Men vi i Umeå ser motsatsen – att stagnera – som ett större problem. Någon måste våga bryta ny mark och vi tar gärna den rollen, för att Umeå ska kunna fortsätta erbjuda digitala tjänster i framkant för sina invånare, och vara en attraktiv stad också i framtiden.

– Vad finns det för hinder med just 5G-teknik?

5G är ett avancerat, komplext och relativt outforskat område i praktiken, där alla är överens om att 5G kommer att få stor betydelse för samhället, men ingen riktigt vet exakt på vilket sätt, hur vägen dit ser ut, eller vilka finansierings- och affärsmodeller som kommer att gälla.

Det finns också vissa frågetecken kring den fysiska utbyggnaden av antenner som behöver belysas, och hur det påverkar boendemiljön och hälsoaspekter. Säkerhet kring datahantering och integritet är en annat område. Allt detta vill Umeå 5G bidra till att hitta svaren kring.

– 5G kräver fler sändare och antenner än 4G, hur påverkar det miljön och hälsan för invånarna? Finns det några hälsorisker med den nya tekniken?

Enligt teknikleverantören Ericsson uppfyller mobiltelefoner och basstationer för 5G samma säkerhetskrav som den utrustning som används i nuvarande mobiltelefoninät. Svenska och internationella gränsvärden för radiovågsexponering gäller också för de frekvensband som tillhandahålls för 5G.

5G-utrustningen kan använda avancerade antenner som gör det möjligt att i högre grad än tidigare rikta radiosignalerna mot mottagarna. Denna teknik kallas “lobformning” och möjliggör högre datahastigheter och annan förbättrad prestanda samtidigt som radiovågsexponeringen hålls under gränsvärdena.

Fastän antalet uppkopplade apparater väntas öka stort med 5G så kommer, enligt Ericssons forskare, den övergripande radiovågsexponeringen endast bli marginellt högre och fortsatt långt under de gällande gränsvärdena som Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten i Sverige satt upp.

Umeå 5G vill vara delaktiga i att undersöka hälso-, design- och miljöaspekterna av en uppkopplad stad. Aktiviteterna kommer att bygga på vetenskapliga resultat och beprövad erfarenhet.

– Hur ser 5G-utvecklingen ut i andra länder?

Kina ligger långt framme inom området, i konkurrens med en rad enskilda aktörer runt om i världen som arbetar med frågan på olika sätt, i t.ex. Japan, Sydkorea och USA. Det finns så vitt vi vet ingen hel stad i Europa som etablerat sig som testmiljö eller testbädd – även om intresset är stort och man börjat öppnat testmiljöer i Tech city i London och Universitetsområdet i Berlin. I EU-kommissionens action plan för 5G ska varje EU-land ha en 5G-redo stad till 2020, och Umeås satsning innebär att Sverige nu kan uppfylla det målet.

– Vad vill ni att Umeå 5G-satsningen ska resultera i?

Att Umeå blir ett självklart val för alla företag och invånare som vill testa, utveckla och använda lösningar för framtidens digitala samhälle.

– Vad blir nästa steg för Umeå 5G?

Under vintern fortsätter vi projekteringen för utbyggnaden av 5G, fördjupar dialogen med intressenter och partnerföretag, etablerar fokusområden och utvecklar finansieringsmodellen.

Projektet är riggat för start vid årsskiftet, och ambitionen är att starta testerna på sjukhuset och universitetsområdet under första kvartalet 2019. Umeå 5G ska sedan växa till hela staden som testmiljö och verksamheten beräknas pågå i tre års tid. Resultaten utvärderas löpande och de lösningar, produkter och tjänster som skapar mest värde ska sedan implementeras i ordinarie verksamhet.

Läs mer

Fakta om 5G