Umeå ska bli den första 5G-teststaden i Sverige. Fem offentliga aktörer i Umeå samarbetar för att etablera en testmiljö som ska innehålla det första 5G-universitetssjukhuset och 5G-universitetet i Europa. Satsningen bidrar till att Sverige kan ta en tätposition inom 5g-utvecklingen.

Umeå 5G är en satsning som ger Umeå en chans att vara först i Sverige med att testa och utveckla nya digitala produkter och tjänster som kan göra nytta för samhället och invånarna.

– Vi vill att Umeå ska bli ett självklart val för alla företag och invånare som vill testa, utveckla och använda lösningar för framtidens digitala samhälle, säger Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s).

5G är 10-100 gånger snabbare än 4G-nätverk och sägs komma att revolutionera vår kultur på samma sätt som mobilt internet gjorde när smartphones blev en del av människors vardag. 5G är en avancerad teknik som möjliggör många av de nya smarta digitala lösningar och samhällstjänster som vi idag kanske bara anar. Umeå 5G erbjuder en hel stad som testmiljö för dessa lösningar.

– Vi behöver förstå potentialen i 5G, och lära oss inte bara hur tekniken fungerar, utan också hur man kan hantera, utveckla och investera i 5G för att få ut det bästa möjliga för användarna, säger Mats Berggren, VD för Umeå Energi UmeNet.

Bidrar till Sveriges utveckling

Umeå kommer att bli den första storskaliga testbädden, både i yta och frekvens, i en svensk stad. Under testperioden 2018-2019 har man tillgång till 200 MHz enligt tillståndet från Post och telestyrelsen (PTS).

– Umeå 5G kan bidra till att Sverige tar en tätposition inom 5G, och innebär att vi nu kommer att uppfylla EU:s mål om att varje land ska ha en 5G-redo stad till 2020, säger Jonas Wessel, chef för Spektrumavdelningen på PTS.

Satsningen får också stöd av digitaliseringsminister Peter Eriksson, som besökte Umeå i veckan.

– Det skapar enorma möjligheter att få en hel stad som 5G-yta, många företag och industrier skulle vara intresserade av en sådan verksamhet. 5G är också intressant för att vi inte vet vad det kan bli. Affärs- och finansieringsmodellerna är fortfarande oklara. Jag tror att satsningen i Umeå kan lösa de frågorna. Det kan i så fall underlätta utvecklingen och investeringarna i 5G i framtiden, säger Peter Eriksson.

Stärker Umeå som digital stad

Umeå är redan världsledande på bredband och uppkoppling, vill fortsätta ligga i framkant som en digital stad och har redan etablerade samarbeten med starka partners för den kompetens som krävs. Umeå är kända för att kunna leverera snabbt och med handlingskraft. Ett långsiktigt mål är att erbjuda invånarna i Umeå samhällstjänster som ligger i framkant och som underlättar vardagen på helt nya sätt.

– Umeå 5G kommer att ytterligare stärka Umeås position som en innovativ, kreativ och attraktiv universitets- och IT-stad – för befintliga och nya invånare, befintliga och nya företag och investerare, säger Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun.

Innovationsarena som bygger på nationsledande modell

I etableringsfasen finansieras Umeå 5G med resurser från de fem offentliga aktörer som driver satsningen. I ett nästa steg förväntas medel och engagemang från såväl nationella aktörer som privata investerare. Projektet fokuserar initialt på att bygga upp 5G-infrastrukturen i Umeå med start på universitets- och sjukhusområdet och att samtidigt etablera en arena där man kan testa, utveckla och utvärdera digitala produkter och tjänster.

– Västerbotten har en nationsledande innovationsmodell för samverkan mellan offentlig och privat sektor som vi ska bygga vidare på. Företag som har en lösning som de vill testa i 5G-nätet, erbjuds både en testmiljö i Umeå och en effektiv beprövad metod för att undersöka och visa på det verkliga värdet av sin produkt eller tjänst, säger Robert Winroth, innovationslandstingsråd i Västerbotten (Mp) och ordförande i Umeå 5G.

Under hösten ska projektet fortsätta lägga grunden för utbyggnaden av 5G, organisera arbetet i olika fokusområden, hitta en långsiktig finansiering, och bygga upp Umeå 5G tillsammans med partnerföretag. 2019 kickar verksamheten igång på allvar.

Umeå vill skapa ny kunskap

– Det finns alltid utmaningar med att vara först inom nya områden – men den utmaningen tar vi gärna i Umeå. Vi ser fram mot att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom 5G för att skapa ny kunskap så att Umeå ska kunna fortsätta erbjuda digitala tjänster i framkant för sina invånare, och vara attraktivt också i framtiden, säger Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

– Umeå vill bidra till att hitta svaren på de frågetecken som finns om 5G. Bland annat den fysiska utbyggnaden av antenner och hur det påverkar boendemiljön och hälsoaspekter. Säkerhet kring datahantering och integritet är en annat område vi vill belysa, säger Anders Kjellander, VD för Umeå Science Park.

Av Jenny Eklund
Koordinator för Umeå 5G

Ägarna: Umeå 5G drivs av fem offentliga aktörer i Umeå: Umeå kommun, Umeå Universitet, Umeå Energi, Västerbottens läns landsting samt Umeå Science Park, som också är projektägare.

Satsningen på 5G kommer att kunna ge Umeå en unik topposition för framtida samhällslösningar. Umeå blir först på marknaden att pröva tekniska möjligheter som förenklar vardagen för invånarna.

Kontaktuppgifter till nyckelpersoner i Umeå 5G

Övergripande frågor om projektet och testverksamheten

Jenny Eklund, koordinator för Umeå 5G
jenny.eklund(at)umea5g.se
070 – 583 12 20

Anders Kjellander, VD för Umeå Science Park
anders.kjellander(ar)umea.se
070 –390 00 56

Framtidens internet & 5G-teknik
Mats Berggren, VD Umeå Energi UmeNet
mats.berggren(at)umeaenergi.se
070 – 518 71 28

Samhällsservice & utveckling i Umeå
Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun
peter.juneblad(at)umea.se
070 – 225 12 15

Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (s)
hans.lindberg(at)umea.se
070 – 589 01 66

Hälsa & Västerbottens innovationsprocess i partnerskap
Robert Winroth, innovationslandstingsråd (Mp) i Västerbottens läns landsting samt ordförande för Umeå 5G
robert.winroth(at)vll.se
070 – 182 00 08

Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting och ordförande för Umeå Science Park
anders.sylvan(at)vll.se
072 – 707 72 50

Forskning & utbildning
Katrine Riklund, prorektor vid Umeå Universitet samt professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus
katrine.riklund(at)umu.se
070 – 397 96 84

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *